PONUKOVÝ LIST

Kontrola účinnosti sterilizácie bioindikátormi sa vykonáva :

Preukázanie účinnosti sterilizačného postupu biologickými indikátormi sa vykonáva pri súčasnom sledovaní fyzikálnych a chemických parametrov.

Na základe uvedených skutočností Vám ANALPO, s.r.o. ponúka služby biologickej kontroly vašich sterilizačných prístrojov

Počet testovacích bioindikátorov sa riadi veľkostou sterilizačnej komory :

Kultivácia bioindikátorov sa vykoná čo najskôr po vykonaní sterilizačného procesu – najneskôr v deň vykonania biologickej kontroly.

V prípade záujmu na uvedenom telefónnom kontakte sa dohodne systém dodania bioindikátorov na otestovanie vašich sterilizačných zariadení. Dodanie bioindikátorov je v cene vyšetrenia.

Kontaktná osoba: Ing.Szentesiová Helena
Tel.: 045-5321950 mobil : 0918378424
e-mail : analpo@analpo.sk

Tešíme sa na spoluprácu a ostávame s pozdravom

                    Ing.Szentesiová Helena
                     konateľ spoločnosti

 

akreditované skúšobné laboratórium podľa ISO/IEC 17025, SNAS
V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 553/2007,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
Header image
       
UVOD
Historia Ponuka Referencie Kontakt

 
 

ANALPO s.r.o.
Borovianska 43
960 01  Zvolen
Kotakt:
Telefón:
Mobil:
Ing.Szentesiová H.
+421 45 5321950
+421 918 378424
E-mail: analpo@analpo.sk